Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

vědecký pracovník v oblasti průzkumu půd/vědecká pracovnice v oblasti průzkumu půd

Description

Code

2133.11

Description

Vědečtí pracovníci v oblasti průzkumu půd se zabývají vědeckým oborem týkajícím se půdy. Poskytují poradenství, jak zlepšit kvalitu půdy s cílem podpořit přírodu, produkci potravin nebo lidskou infrastrukturu za použití průzkumných technik, technik zavlažování a opatření ke snížení eroze. Zajišťují zachování a obnovu půdy trpící intenzivním zemědělstvím nebo lidskou interakcí.

Alternativní označení

vědecká pracovnice v oblasti průzkumu půd

vědecký pracovník v oblasti průzkumu půd

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences