Skip to main content

Show filters

Hide filters

administrativní pracovník/administrativní pracovnice

Description

Code

4110.1

Description

Administrativní pracovníci odpovídají za účetní a administrativní úkony v kanceláři a na podporu podnikatelské činnosti v rámci oddělení. Pomáhají všem administrativním pracovníkům, sekretářům a asistentům při třídění pošty, vyplňování formulářů a dokumentů, odpovídání na telefonáty, uvítání zákazníků a plánování schůzek.

Alternativní označení

administrativní pracovnice

administrativní pracovník

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences