Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operátor velínu solární elektrárny/operátorka velínu solární elektrárny

Description

Code

3131.3.8

Description

Operátoři velínu solárních elektráren provozují a udržují zařízení vyrábějící elektrickou energii ze slunečního záření. Monitorují měřicí zařízení s cílem zajistit bezpečnost provozu a potřeby výroby. Reagují rovněž na systémové problémy a provádějí opravy.

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences