Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

člen zastupitelstva obce/členka zastupitelstva obce

Description

Code

1111.1

Description

Členové zastupitelstva obce zastupují obyvatele obce v zastupitelstvu a vykonávají místní legislativní funkce. Zkoumají zájmy obyvatel, reagují na ně vhodným způsobem a zastupují politiku a programy své politické strany v zastupitelstvu obce. Komunikují s vládními úředníky s cílem zajistit, aby obec a její program byly zastoupeny, a dozorují veškeré operace spadající do odpovědnosti zastupitelstva obce.

Alternativní označení

člen zastupitelstva obce

člen obecního zastupitelstva

členka zastupitelstva

člen zastupitelstva

členka zastupitelstva obce

členka zastupitelstva města

zastupitelka

členka městského zastupitelstva

členka obecního zastupitelstva

člen zastupitelstva města

zastupitel

člen městského zastupitelstva

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: