Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

matematik/matematička

Description

Code

2120.5

Description

Matematici zkoumají a prohlubují stávající matematické teorie za účelem rozšíření lidského poznání a nalezení nových paradigmat v této oblasti. Tyto vědomosti uplatňují při zvládání dosud neřešitelných problémů v oblasti inženýrských a vědeckých projektů. Měřením veličin a využíváním matematických zákonů prokazují jejich proveditelnost.

Alternativní označení

matematik

matematička

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences