Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

podnikatel v sociální oblasti/podnikatelka v sociální oblasti

Description

Code

1120.6

Description

Podnikatelé v sociální oblasti vytvářejí inovativní produkty či modely služeb s cílem vypořádat se se sociálními a environmentálními výzvami a prostřednictvím svých zisků plní své sociální poslání, ze kterého plynou výhody pro širší společenství nebo životní prostředí. Často využívají demokratičtější rozhodovací systém větším zapojením zúčastněných stran a usilují o dosažení změn na systémové úrovni tím, že ovlivňují politiku, vývoj trhu, a dokonce i smýšlení lidí.

Alternativní označení

zakladatel sociálního podniku

ekologický podnikatel

zakladatel sociálního podnikání

zelený podnikatel

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences