Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

výrobce rekvizit/výrobkyně rekvizit

Description

Code

3435.17

Description

Výrobci rekvizit navrhují, stavějí, připravují, přizpůsobují a udržují rekvizity použité na scéně a pro natáčení filmů nebo televizních pořadů. Rekvizity mohou jednoduchým napodobením skutečných předmětů z reálného života nebo mohou zahrnovat elektronické, pyrotechnické nebo jiné efekty. Jejich práce je založena na umělecké vizi, náčrtech a plánech. Pracují v úzké spolupráci s designéry zapojenými do produkce.

Alternativní označení

výrobkyně rekvizit a dekorací

aranžér rekvizit

aranžérka rekvizit

výrobkyně rekvizit

výrobce rekvizit

výrobce rekvizit a dekorací

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences