Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

palubní inženýr/palubní inženýrka

Description

Code

3153.1

Description

Palubní inženýři provádějí prohlídky před a po letu, úpravy a menší opravy pro zajištění bezpečného a správného výkonu letadel. Před vzletem provádějí kontroly letadel s cílem odhalit poruchy, jako je únik paliva či elektrické nebo hydraulické problémy. Ověřují umístění pasažérů a nákladu, aby bylo zajištěno splnění požadavků týkajících se váhy a vyvážení.

Alternativní označení

palubní inženýrka

letecký technik

letecká technička

palubní inženýr

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: