Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

odborník na zdraví vodních živočichů/odbornice na zdraví vodních živočichů

Description

Code

2250.5

Description

Odborníci na zdraví vodních živočichů provádějí prevenci, diagnostikují a léčí onemocnění, zranění a dysfunkce vodních živočichů pomocí uplatňování vhodných protokolů o odběru vzorků. Dohlížejí na používání léků včetně vakcín, shromažďují údaje o zdraví ryb a pravidelně podávají zprávy příslušným pracovníkům. Mohou poskytnout péči široké škále vodních živočichů nebo se specializovat na ošetření určité skupiny nebo určité zvláštní oblasti. Pracovníkům zemědělského podniku mohou poskytovat poradenství, podporu a školení o osvědčených postupech v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek chovaných živočichů.

Alternativní označení

odbornice na zdraví vodních živočichů

odborník na zdraví vodních živočichů

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences