Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

výcvikový a školící důstojník v ozbrojených silách/výcviková a školící důstojnice v ozbrojených silách

Description

Code

2320.1.3

Description

Výcvikoví a školící důstojníci v ozbrojených silách školí nové rekruty akademie nebo kadety ve zkušební době ohledně teorie a praxe nezbytné k tomu, aby se stali vojákem nebo vojenským důstojníkem. Aby mohli školení poskytovat, potřebují zkušenosti v roli vojenského důstojníka. Připravují a prezentují teoretické kurzy a materiály v rámci odborné přípravy v předmětech, jako je právo, vnitrostátní a mezinárodní předpisy, způsoby obrany a útoku, celosvětové záležitosti atd. Pomocí řady náročných cvičení rovněž provádějí fyzický trénink kadetů, vyučují je péči o zbraně, používání zbraní a strojních zařízení, první pomoci, technikám sebeobrany a útoku a obsluhování vojenských vozidel. Výcvikoví a školící důstojníci v ozbrojených silách řídí plány výcviku a v případě potřeby vypracovávají a aktualizují osnovy a výcvik v terénu. Rovněž pomáhají vysoce postaveným vojenským činitelům při přípravě na povýšení, obecně sledují dosažený pokrok kadetů a hodnotí jejich výsledky prostřednictvím řady teoretických a fyzických zkoušek. Vypracovávají zprávy o výsledcích a hodnocení jednotlivých kadetů.

Alternativní označení

výcviková a školící důstojnice v ozbrojených silách

výcvikový a školící důstojník v ozbrojených silách

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: