Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

environmentální geolog/environmentální geoložka

Description

Code

2114.1.1

Description

Environmentální geologové zkoumají, jak mohou operace týkající se nerostných surovin ovlivnit složení a fyzikální vlastnosti Země a jejích zdrojů. Poskytují poradenství v otázkách, jako je rekultivace půdy a znečištění životního prostředí.

Alternativní označení

environmentální geoložka

environmentální geolog

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: