Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

manažer pro rovné příležitosti a sociální začleňování/manažerka pro rovné příležitosti a sociální začleňování

Description

Code

1212.2.1

Description

Manažeři pro rovné příležitosti a sociální začleňování vypracovávají politiky s cílem zlepšit opatření pozitivní diskriminace, rozmanitost a otázky rovnosti. Informují zaměstnance v podnicích o významu politik, provádějí je a poskytují poradenství vedoucím pracovníkům v oblasti firemního prostředí. Rovněž poskytují pokyny zaměstnancům a poskytují jim podporu.

Alternativní označení

manažerka pro rovné příležitosti a sociální začleňování

koordinátorka pro rovné příležitosti

koordinátorka pro rovné příležitosti v zaměstnání

koordinátor sociálního začleňování

koordinátor pro rovné příležitosti

koordinátorka sociálního začleňování

koordinátor pro rovné příležitosti v zaměstnání

manažer pro rovné příležitosti a sociální začleňování

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences