Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inženýr v oboru nanotechnologie/inženýrka v oboru nanotechnologie

Description

Code

2149.11.1

Description

Inženýři v oboru nanotechnologie využívají vědecké poznatky o atomových a molekulárních částicích a technické zásady pro aplikace v různých oblastech. Aplikují vědecké poznatky z chemie, biologie, materiálového inženýrství atd. Technologické poznatky používají pro zlepšení stávajících aplikací nebo vytváření mikroobjektů.

Alternativní označení

inženýrka v oboru nanotechnologie

specialista v oblasti nanosystémů

specialistka v oblasti nanosystémů

inženýr v oboru nanotechnologie

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: