Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

učitel jazykové školy/učitelka jazykové školy

Description

Code

2353.1

Description

Učitelé jazykové školy vzdělávají studenty všech věkových kategorií v jazyce, který není jejich mateřským jazykem, na specializované škole, jež není vázána určitým stupněm vzdělání. Na rozdíl od učitelů jazyků na středních nebo vysokých školách se nezaměřují tolik na teoretické hledisko výuky jazyků, ale spíše na teorii a praxi, která bude pro jejich studenty v reálných situacích nejprospěšnější, neboť většina z nich se cizímu jazyku učí kvůli práci, přistěhovalectví nebo využití volného času. Organizují své vyučovací hodiny za použití různých učebních materiálů, spolupracují se skupinou a posuzují a hodnotí individuální pokrok studentů prostřednictvím úkolů a zkoušek, přičemž kladou důraz na aktivní jazykové dovednosti, jako je psaní a mluvení.

Alternativní označení

učitelka jazykové školy

učitel jazykové školy

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences