Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

právník/právnička

Description

Code

2611.1

Description

Právníci poskytují právní poradenství klientům a jednají jejich jménem při soudních řízeních a v souladu s právními předpisy. Zkoumají, vykládají a studují případy, aby mohli zastupovat své klienty v různých prostředích, jako jsou soudy a správní rady. Předkládají jménem svých klientů argumenty k soudním řízením v různých souvislostech s cílem nalézt opravné prostředky.

Alternativní označení

advokát

advokátka

právnička

právnička v oblasti autorského práva

právnička v oblasti bankovního práva a práva kapitálových trhů

právnička v oblasti dopravního práva

právnička v oblasti duševního vlastnictví

právnička v oblasti dědického práva

právnička v oblasti finančního práva

právnička v oblasti mezinárodního obchodního práva

právnička v oblasti nemovitostního práva

právnička v oblasti obchodního práva a práva obchodních společností

právnička v oblasti patentového práva

právnička v oblasti pojistného práva

právnička v oblasti pracovního práva

právnička v oblasti rodinného práva

právnička v oblasti sociálního práva

právnička v oblasti správního práva

právnička v oblasti stavebního práva

právnička v oblasti zdravotnického práva

právnička v oblasti zemědělského práva

právník

právník v oblasti autorského práva

právník v oblasti bankovního práva a práva kapitálových trhů

právník v oblasti dopravního práva

právník v oblasti dědického práva

právník v oblasti finančního práva

právník v oblasti mezinárodního obchodního práva

právník v oblasti nemovitostního práva

právník v oblasti obchodního práva a práva obchodních společností

právník v oblasti patentového práva

právník v oblasti pojistného práva

právník v oblasti pracovního práva

právník v oblasti práva duševního vlastnictví

právník v oblasti rodinného práva

právník v oblasti sociálního práva

právník v oblasti správního práva

právník v oblasti stavebního práva

právník v oblasti zdravotnického práva

právník v oblasti zemědělského práva

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences

Skills & Competences