Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

referent pro zemědělskou politiku/referentka pro zemědělskou politiku

Description

Code

2422.12.1

Description

Referenti pro zemědělskou politiku analyzují a identifikují otázky zemědělské politiky a připravují plány na zlepšení a nové provádění politiky. Vypracovávají zprávy a prezentace za účelem komunikace a získávání podpory politik ze strany vládních úředníků a veřejnosti. Rovněž komunikují s odborníky v oblasti zemědělství pro účely výzkumu a informací a vykonávají správní funkce.

Alternativní označení

zemědělský referent

zemědělská referentka

referentka pro zemědělskou politiku

referent pro zemědělskou politiku

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: