Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

energetický manažer/energetická manažerka

Description

Code

1349.12

Description

Energetičtí manažeři koordinují využívání energie v organizaci s cílem implementovat politiky pro zvýšení udržitelnosti a minimalizaci nákladů a dopadu na životní prostředí. Sledují poptávku po energii a její využívání, rozvíjejí strategie zaměřené na zlepšení a rovněž zkoumají nejvýhodnější zdroje energie pro potřeby organizace.

Alternativní označení

energetická manažerka

energetický manažer

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences