Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

učitel tělesné výchovy na střední škole/učitelka tělesné výchovy na střední škole

Description

Code

2330.1.15

Description

Učitelé tělesné výchovy na střední škole poskytují vzdělání studentům, obvykle dětem a mladým dospělým na středních školách. Obvykle se jedná o odborné učitele, kteří se specializují ve svém oboru, tělesné výchově, a vyučují jej. Připravují učební plány a materiály, sledují pokrok studentů, v případě potřeby jim individuálně pomáhají a hodnotí jejich znalosti a výsledky v předmětu tělesná výchova prostřednictvím praktických, obvykle fyzických, testů a zkoušek.

Alternativní označení

učitel tělesné výchovy

učitel tělesné výchovy na střední škole

učitel tělocviku

učitelka tělesné výchovy na střední škole

středoškolská profesorka tělesné výchovy

středoškolská učitelka tělocviku

středoškolský učitel tělesné výchovy

středoškolský učitel tělocviku

učitelka tělocviku

učitelka tělesné výchovy

středoškolská učitelka tělesné výchovy

středoškolský profesor tělesné výchovy

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences