Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

sčítací komisař/sčítací komisařka

Description

Code

4227.2

Description

Sčítací komisaři provádějí pohovory a vyplňují formuláře za účelem shromáždění údajů, které poskytli dotazovaní. Mohou shromažďovat informace prostřednictvím telefonu, pošty, osobních návštěv nebo na ulici. Tyto osoby vedou a pomáhají osobám účastnícím se pohovorů podávat informace, o které se tazatel zajímá, a to obvykle v souvislosti s demografickými informacemi pro vládní statistické účely.

Alternativní označení

sčítací komisařka

sčítací komisař

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: