Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

technik větrných elektráren na pevnině/technička větrných elektráren na pevnině

Description

Code

3131.2

Description

Technici větrných elektráren na pevnině zajišťují provoz a údržbu větrných elektráren na pevnině tak, že provádějí diagnostické prohlídky, analyzují chyby a plní povinnosti týkající se oprav. Zajišťují provoz větrných turbín v souladu s předpisy a pomáhají technikům v oboru větrné energetiky při jejich výstavbě. Technici větrných elektráren na pevnině mohou rovněž testovat a instalovat hardwarové a softwarové komponenty větrných turbín.

Alternativní označení

technička větrných elektráren na souši

provozovatel pobřežní větrné elektrárny

technik větrné farmy

technička opravy větrných turbín na souši

technička větrné farmy

provozovatelka pobřežní větrné elektrárny

provozovatel větrné farmy na souši

technik opravy větrných turbín na souši

provozovatelka větrné farmy na souši

technička údržby větrných turbín na souši

technik větrných elektráren na souši

servisní technik větrných turbín

servisní technička větrných turbín

technik údržby větrných turbín na souši

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences