Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

seřizovač rovnacího stroje/seřizovačka rovnacího stroje

Description

Code

7223.22

Description

Seřizovači rovnacího stroje nastavují a obsluhují rovnací stroje určené pro tvarování kovových obrobků do požadovaného tvaru za použití lisovacích postupů. Upravují úhel a výšku rovnacích rolí a zvolí nastavení pro lisovací tlak, který je nutný k narovnání obrobku, přičemž se bere v úvahu mez průtažnosti a velikost konečného výrobku, aniž by došlo k nadměrnému ztvrdnutí.

Alternativní označení

obsluha rovnacího stroje

seřizovačka rovnacího stroje

pracovník obsluhující rovnací stroj

pracovnice obsluhující rovnačku

seřizovač rovnacího stroje

pracovnice obsluhující rovnací stroj

pracovník obsluhující rovnačku

obsluha rovnačky

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences