Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

projektant elektroenergetických sítí/projektantka elektroenergetických sítí

Description

Code

2151.1.5

Description

Projektanti elektroenergetických sítí navrhují a obsluhují zařízení, která distribuují energii z distribučního zařízení ke spotřebitelům. Zkoumají metody optimalizace distribuce elektřiny a zajišťují, aby byly uspokojeny potřeby spotřebitelů. Zajišťují rovněž soulad s bezpečnostními předpisy, monitorují automatizované procesy ve výrobních zařízeních a řídí pracovní postupy.

Alternativní označení

projektantka elektroenergetických sítí

projektant elektroenergetických sítí

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences