Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

projektant systémů na termální energii/projektantka systémů na termální energii

Description

Code

2149.9.9

Description

Projektanti systémů na termální energii navrhují systémy, které zajišťují vytápění nebo chlazení pomocí termodynamiky a které přenášejí teplo nebo energii prostřednictvím kapalin a plynů. Tyto systémy také konstruují a provádějí testy, aby zajistili jejich správnou funkčnost.

Alternativní označení

projektant systémů na termální energii

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences