Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

přístavní dělník/přístavní dělnice

Description

Code

9333.6

Description

Přístavní dělníci třídí náklad, manipulují s ním a nakládají a vykládají náklad do dálkových vozidel v souladu s ústními a písemnými pokyny a vnitrostátními předpisy. Přepravují náklad, jako jsou bedny, objemné předměty nebo dokonce velké palety zboží, do a ze skladovacích prostor a na přepravní vozidla.

Alternativní označení

dokařka

přístavní dělník

přístavní dělnice

dokař

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences