Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

správce grantových programů/správkyně grantových programů

Description

Code

3313.3

Description

Správci grantových programů vyřizují průchozí záznamy o grantech, které často poskytuje vláda příjemci grantu. Připravují dokumenty, jako jsou žádosti o grant, a udělují granty. Jsou rovněž odpovědní za zajištění toho, aby příjemce grantu vynaložil peníze správně v souladu se stanovenými podmínkami.

Scope note

Excludes grants mangement officers.

Alternativní označení

správce grantových programů

správkyně grantových programů

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences