Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

velitel brigády/velitelka brigády

Description

Code

0110.7

Description

Velitelé brigády velí velkým útvarům zvaných brigády, dohlížejí na strategické a taktické plánování a sledují operace svých brigád. Řídí ústředí divize brigády a zajišťují řádné fungování divize na základně a v terénu.

Alternativní označení

velitelka brigády

brigádní generál

brigádní generálka

velitel brigády

náčelník štábu

náčelnice štábu

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: