Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

referent protiradiační ochrany/referentka protiradiační ochrany

Description

Code

2263.5

Description

Referenti protiradiační ochrany jsou odpovědní za ochranu před škodlivými účinky, které jsou způsobeny vystavením ionizujícímu záření. Zajišťují dodržování právních a správních předpisů prosazováním bezpečnostních opatření. Kromě toho vypracovávají plány ochrany před zářením zejména pro jaderné elektrárny a jaderná zařízení.

Alternativní označení

referentka protiradiační ochrany

manažer protiradiační ochrany

referent protiradiační ochrany

manažerka protiradiační ochrany

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: