Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

učitel literatury na střední škole / učitelka literatury na střední škole

Description

Code

2330.1.10

Description

Učitelé literatury na střední škole poskytují vzdělání studentům, obvykle dětem a mladým dospělým na středních školách. Obvykle se jedná o odborné učitele, kteří se specializují ve svém oboru, literatuře, a vyučují jej. Připravují učební plány a materiály, sledují pokrok studentů a v případě potřeby jim individuálně pomáhají a hodnotí jejich znalosti a výsledky v předmětu literatura prostřednictvím úkolů, testů a zkoušek.

Alternativní označení

učitel českého jazyka střední školy

učitelka českého jazyka střední školy

učitelka literatury střední školy

učitel literatury střední školy

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences