Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

výrobce pružin/výrobkyně pružin

Description

Code

8121.6

Description

Výrobci pružin obsluhují řadu zařízení a strojů určených pro výrobu různých typů pružin, včetně listových, šroubovitých, zkrutných, hodinových, tažných a tlačných pružin.

Alternativní označení

výrobkyně pružin

obsluha strojů a zařízení na výrobu pružin

výrobce pružin

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: