Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

pracovník provádějící testy na COVID-19/pracovnice provádějící testy na COVID-19

Description

Code

3259.4

Description

Pracovníci provádějící testy na COVID-19 provádějí odběry z nosu nebo krku. Ke vzorku připojují zdravotní informace, které získali od osob v rámci dotazování, a získané údaje zaznamenávají do digitálních zařízení.

Alternativní označení

asistentka podpory testování

asistent podpory testování

klinik testování covidů

mobilní screeningová sestra

specialista na testování covid

specialistka na testování covid

testérka koronaviru

testér koronaviru

vedoucí testování

zprostředkovatelka testování komunity covid

zprostředkovatel testování komunity covid

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: