Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

zkušební inženýr/zkušební inženýrka

Description

Code

2149.16

Description

Zkušební inženýři plánují a provádějí podrobné zkoušky kvality v různých fázích navrhování, aby bylo zajištěno, že systémy jsou řádně instalovány a fungují správně. Analyzují údaje shromážděné během zkoušek a vypracovávají zprávy. Odpovídají rovněž za bezpečnost zkušebních operací.

Alternativní označení

zkušební inženýrka

zkušební inženýr

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences