Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

účetní analytik / účetní analytička

Description

Code

2411.1.1

Description

Účetní analytici vyhodnocují účetní závěrky klientů, obvykle společností, které zahrnují výsledovku, rozvahu, výkaz o peněžních tocích a doplňkové poznámky k jiným finančním výkazům. Interpretují a provádějí nové účetní systémy a postupy a provádějí analýzu a určení, zda navrhované systémy odpovídají účetním předpisům a splňují požadavky uživatelů na informace.

Alternativní označení

analytička účetních systémů

analytik účetních systémů

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: