Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

analytik energetické spotřeby/analytička energetické spotřeby

Description

Code

3112.5

Description

Analytici energetické spotřeby hodnotí spotřebu energie v budovách ve vlastnictví spotřebitelů a podniků. Prostřednictvím analýzy stávajících energetických systémů doporučují nákladově efektivní alternativy. Analytici energetické spotřeby navrhují zlepšení účinnosti, provádějí analýzy podniků a podílejí se na rozvoji politik týkajících se využívání tradičních paliv, dopravy a dalších faktorů souvisejících se spotřebou energie.

Alternativní označení

energetický poradce

energetický analytik

analytik energetické spotřeby

analytička energetické spotřeby

energetická poradkyně

energetická analytička

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: