Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

projektant topných, ventilačních, klimatizačních a chladicích systémů/projektantka topných, ventilačních, klimatizačních a chladicích systémů

Description

Code

3118.3.9

Description

Projektanti topných, ventilačních, klimatizačních a chladicích systémů zpracovávají prototypy a nákresy, technické detaily a estetické informace dle návrhů inženýrů za účelem vytvoření (obvykle počítačových) výkresů vytápění, ventilace, klimatizace a případně chladicích systémů. Mohou vypracovávat návrhy pro všechny druhy projektů, kde mohou být tyto systémy použity.

Alternativní označení

projektantka topných, ventilačních, klimatizačních a chladicích systémů

projektant topných, ventilačních, klimatizačních a chladicích systémů

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences