Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inženýr vodních elektráren/inženýrka vodních elektráren

Description

Code

2142.1.5

Description

Inženýři vodních elektráren zkoumají, navrhují a plánují výstavbu zařízení na výrobu elektrické energie z pohybu vody. Hledají optimální místa, provádějí studie a zkoušejí různé materiály za účelem dosažení co nejlepšího výsledku. Inženýři vodních elektráren vypracovávají strategie pro účinnější výrobu energie a analyzují dopady na životní prostředí.

Alternativní označení

inženýr vodních elektráren

inženýrka vodních elektráren

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: