Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pracovník provozu samoobslužné prádelny/pracovnice provozu samoobslužné prádelny

Description

Code

9629.5

Description

Pracovníci provozu samoobslužné prádelny pomáhají zákazníkům samoobslužných prádelen s problémy týkajícími se praček, sušiček nebo prodejních automatů na mince. Udržují všeobecnou čistotu prádelny.

Alternativní označení

pracovnice provozu samoobslužné prádelny

pracovník provozu samoobslužné prádelny

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: