Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ochránce životního prostředí/ ochránkyně životního prostředí

Description

Code

2133.3

Description

Ochránci životního prostředí řídí kvalitu konkrétních lesů, parků a dalších přírodních zdrojů. Chrání přírodní stanoviště, biologickou rozmanitost, hodnotu krajiny a další jedinečné vlastnosti chráněných území. Ochránci životního prostředí vykonávají práci v terénu.

Alternativní označení

ochránkyně životního prostředí

ochranář

ochranářka

ochránce životního prostředí

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences