Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

specialista v oblasti zaměstnanosti a pracovního začlenění/specialistka v oblasti zaměstnanosti a pracovního začlenění

Description

Code

2423.2

Description

Specialisté v oblasti zaměstnanosti a pracovního začlenění nabízejí pomoc nezaměstnaným osobám s hledáním zaměstnání nebo výběrem kvalifikačních kurzů dle jejich dosaženého vzdělání a profesních zkušeností. Radí jim, jak při náborovém procesu nejlépe poukázat na své schopnosti a zkušenosti. Specialisté v oblasti zaměstnanosti a pracovního začlenění pomáhají uchazečům o zaměstnání psát životopisy a průvodní dopisy, připravují je na pracovní pohovor a uvádějí, kde hledat nové pracovní příležitosti či příležitosti k odborné přípravě.

Alternativní označení

specialista v oblasti zaměstnanosti a pracovního začlenění

specialistka v oblasti zaměstnanosti a pracovního začlenění

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: