Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

manažer produktů a služeb/manažerka produktů a služeb

Description

Code

2431.15

Description

Manažeři produktů a služeb jsou odpovědní za vymezení obsahu a struktury katalogu nebo portfolia v rámci společnosti.

Alternativní označení

manažerka produktů a služeb

správkyně katalogu

manažer produktů a služeb

správce katalogu

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: