Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

geotechnik/geotechnička

Description

Code

3117.2

Description

Geotechnici shromažďují a zpracovávají vzorky hornin a půdy pro geomechanické testy. Popisují také kvalitu ložiska horniny, včetně struktury, přerušení, barvy a zvětrávání. Důlní geotechnici mohou měřit velikost podzemních prostor. Podle potřeby informují geology a inženýry o získaných informacích.

Alternativní označení

geotechnik

geotechnička

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: