Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

všeobecný zvěrolékař/všeobecná zvěrolékařka

Description

Code

2250.6

Description

Všeobecní zvěrolékaři jsou odborníci s komplexním vědeckým vzděláním. Mají pravomoc provádět všechny obory veterinárního lékařství v souladu s vnitrostátními a mezinárodními právními předpisy, a to nezávislým, etickým a osobně odpovědným způsobem v zájmu zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a veřejného zdraví. Všeobecný zvěrolékař může pracovat s jakýmkoli druhem zvířat, může se však rozhodnout, že bude pracovat s jednotlivými druhy nebo typy, jako jsou koně, zvířata v zájmovém chovu nebo užitková zvířata.

Alternativní označení

všeobecná zvěrolékařka

veterinářka v oboru všeobecného zvěrolékařství

všeobecný zvěrolékař

všeobecný veterinář

všeobecná veterinářka

veterinář v oboru všeobecného zvěrolékařství

Regulační hledisko

Na toto povolání se vztahuje směrnice 2005/36/ES (a její změny) o uznávání odborných kvalifikací. Další informace o volném pohybu odborníků. Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences