Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

homologační technik/homologační technička

Description

Code

2141.3

Description

Homologační technici jsou zodpovědní za proces homologace nových typů vozidel, komponentů a systémů a za zajištění souladu s regulačními požadavky pro danou zemi prodeje. Vyvíjejí a realizují homologační programy a usnadňují homologační zkoušky v souladu s evropskou legislativou a zajišťují dodržování homologačních lhůt. Vyhledávají a interpretují požadavky právních předpisů a jsou hlavním kontaktním místem pro účely homologace a certifikace v rámci organizace i ve vztahu s externími agenturami. Homologační technici vypracovávají technickou dokumentaci a podporují konstruktéry a zkušební techniky během procesu vývoje vozidla.

Scope note

Does not include the motor vehicle assembly inspector. Does not include the motor vehicle engine inspector.

Alternativní označení

automobilový homologační inženýr

homologační manažerka

technik zajišťující konstrukci vozidla

homologační manažer

automobilová homologační inženýrka

technička dodržování předpisů pro motorová vozidla

technička zajišťující konstrukci vozidla

technik dodržování předpisů pro motorová vozidla

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences