Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

projektant elektrorozvoden/projektantka elektrorozvoden

Description

Code

2151.1.6

Description

Projektanti elektrorozvoden navrhují rozvodny se středním a vysokým napětím používané pro přenos, distribuci a výrobu elektrické energie. Vypracovávají metody pro účinné fungování energetického procesu a zajišťují soulad s bezpečnostními a environmentálními normami.

Alternativní označení

projektant elektrorozvoden

projektantka elektrorozvoden

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences