Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

softwarový manažer/softwarová manažerka

Description

Code

1330.5.1

Description

Softwaroví manažeři dohlížejí na pořízení a vývoj softwarových systémů s cílem poskytnout podporu všem složkám organizace. Sledují rovněž výsledky a kvalitu různých softwarových řešení a projektů prováděných v organizaci.

Scope note

Includes people performing managerial activities. Excludes people performing programming and coding activities.

Alternativní označení

softwarový manažer

manažer počítačových aplikací

manažer programového vybavení

softwarová manažerka

manažerka programového vybavení

manažerka počítačových aplikací

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences