Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

osobní trenér ve fitness/osobní trenérka ve fitness

Description

Code

3423.2.2

Description

Osobní trenéři ve fitness navrhují, provádějí a hodnotí programy cvičení nebo programy pro fyzickou aktivitu pro jednoho nebo více jednotlivých zákazníků tak, že shromažďují a analyzují jejich údaje. Usilují o zajištění účinnosti osobních programů cvičení. Osobní trenér ve fitness by rovněž měl aktivně povzbuzovat potenciální klienty, aby se účastnili pravidelných programů a dodržovali je, a využívají při tom vhodné motivační strategie.

Alternativní označení

osobní trenér ve fitness

osobní trenérka ve fitness a výživová poradkyně

osobní trenér ve fitness a výživový poradce

osobní trenérka ve fitness

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: