Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

poradce pro pozůstalé/poradkyně pro pozůstalé

Description

Code

2635.1.1

Description

Poradci pro pozůstalé podporují pacienty a jejich rodiny, aby se lépe vypořádali s úmrtím svých blízkých. Pomáhají jim v naléhavých situacích, v hospicích a při vzpomínkových událostech. Školí další profesionály a komunity a předvídají potřeby podpory spojené s úmrtím a reagují na požadavky na vzdělání.

Alternativní označení

poradkyně pro rodinné příslušníky zesnulého

poradkyně pro pozůstalé

poradce pro pozůstalé

poradce pro rodinné příslušníky zesnulého

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences