Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

tělesný strážce/tělesná strážkyně

Description

Code

5414.1.3

Description

Tělesní strážci poskytují svým klientům ochranu proti zranění, útokům a obtěžování. Doprovázejí jednotlivce, jako jsou politici a herci, na různé akce a shromáždění. Osobní strážci sledují okolní prostředí, předvídají hrozby a reagují na mimořádné události v oblasti bezpečnosti. Mohou nosit a používat zbraně.

Alternativní označení

osobní ochránce

osobní ochránkyně

tělesná strážkyně

tělesný strážce

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences