Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

bioinženýr/bioinženýrka

Description

Code

2149.5

Description

Bioinženýři uplatňují nejmodernější poznatky z oboru biologie a technickou logiku s cílem vypracovat řešení zaměřená na zlepšení blahobytu společnosti. Mohou vytvářet systémy pro zlepšení v oblasti ochrany přírodních zdrojů, zemědělství, produkce potravin, genetických modifikací a ekonomického využití.

Alternativní označení

bioinženýr

biotechnolog

bioinženýrka

biotechnoložka

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences