Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

učitel klasických jazyků/učitelka klasických jazyků

Description

Code

2310.1.9

Description

Učitelé klasických jazyků jsou profesoři, učitelé nebo přednášející vyučující studenty, kteří získali diplom vyššího sekundárního vzdělání, ve specializovaném studijním oboru klasické jazyky, jenž má převážně akademickou povahu. Spolupracují s odbornými asistenty zaměřenými na výzkum či výuku při přípravě přednášek a zkoušek, známkování testů a zkoušek a vedení pohovorů zaměřených na hodnocení a zpětnou vazbu pro studenty. Provádějí rovněž akademický výzkum v oboru klasické jazyky, zveřejňují svá zjištění a spolupracují s ostatními vysokoškolskými kolegy.

Alternativní označení

učitel řečtiny a latiny

univerzitní lektor klasických jazyků

učitelka klasických jazyků

učitel klasických jazyků

učitelka řečtiny a latiny

univerzitní lektorka klasických jazyků

profesor klasických jazyků

profesorka klasických jazyků

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences