Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

životní kouč/životní koučka

Description

Code

3412.3

Description

Životní kouči pomáhají klientům stanovit jasné cíle pro jejich osobní rozvoj a pomáhají jim dosáhnout jejich cílů a osobní vize. Poskytují poradenství svým klientům, doprovázejí je a vypracovávají zprávy o pokroku s cílem sledovat jejich výsledky.

Alternativní označení

koučka osobního rozvoje

kouč osobního rozvoje

životní kouč

životní koučka

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: